Cenovnici i ramovi za pekare

Cenovnici i ramovi za pekare

Firma Politeh bavi se izradom proizvoda za isticanje cena i reklamnih poruka.

Asortiman proizvoda čine cenovniciramovi za cenovnike kao i razni tipovi držačaoslonaca i stalaka čijim se kombinovanjem mogu zadovoljiti najrazličitije potrebe i namene, od maloprodanjih objekata pa do supermarketa.

Kako su mogućnosti i kombinacije brojne, prepoznali smo potrebu da izdvojimo određene tipove objekata i  predstavimo neke postavke koje se za tu vrstu objekata najčešće koriste.

Prvi objekti koje ćemo ovom prilikom obraditi su objekti pekarske namene – pekare.

U narednom periodu predstavićemo i postavke koje se najčešće koriste za objekte kao što su mesare, maloprodaje mešovite robe, butike, supermarkete i druge.

 

U pekarama se cene mogu istaći korišćenjem različitih tipova cenovnika i načina postavljanja.

1. Cenovnik folija (CF)

Na crnoj foliji se naziv i cena proizvoda ispisuju “kreda piši-briši flomasterima”.
Preko “oslonca R”- OR se zatim kači na tacne, korpe, ogradice i sl. ili preko niskog stalka postavlja ispred ili ispod posuda sa ponudom.

2. Cenovnik kartica (K1, K2)

Na crnoj kartici se naziv i cena proizvoda ispisuju “kreda piši-briši flomasterima”.
Preko “oslonca R”- OR se zatim kači na tacne, korpe, ogradice i sl. ili preko niskog stalka postavlja ispred ili ispod posuda sa ponudom.

3. Cenovnik ram formata A7, A8, i A9 (CRA7, CRA8. CRA9)

Etiketa sa nazivom i cenom proizvoda stavlja se u duplo savijenu antirefleksnu foliju i potom uvlači u ram.

Formati papira, folije su : A7(108x72mm), A8(72x54mm), A9(54x36mm).

4. Cenovnik kasetni etiketa (CK1E)

Etiketa sa nazivom i cenom proizvoda stavlja se u prednju providnu pločicu a potom uvlači u kasetu.

Format papira je 72x54mm.

5. Cenovnik kasetni etiketa brojevi (CK1EB)

U gornji deo providne pločice postavlja se papir sa nazivom proizvoda a cena se formira presavijanjem plastičnih trakica sa odštampanim brojevima 0-9.

Dodaci/oslonci za cenovnike:

Cenovnici tipova 1 i 2 se najčešće postavljaju sa sledećim dodacima:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OM, oslonac M, omogućava postavljanje cenovnika na ravnu površinu (policu, sto…)

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.

– OD, drveni oslonac, omogućava postavljanje cenovnika na ravnu površinu (policu, sto…)

 

Svi navedeni tipovi cenovnika 3, 4, 5 mogu se postavljati na više načina u zavisnosti od dodataka koji se na njih montiraju.

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OG, oslonac G, omogućava kačenje na korpice, ogradice, police ili samostalno oslanjanje na podlogu.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST3 niska (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm).

– OL, oslonac L, omogućava postavljanje cenovnika oslanjanjem na površinu (policu, sto…)

 

*Napomena:  Preporučujemo da se cenovnici ne stavljaju u direktan kontakt sa proizvodima, odnosno da se stavljaju pored ili na posudu/tepsiju/činiju/korpu.

 

U svrhu isiticanja cena i poruka kupcima koriste se i drugi formati i vrste ramova koji se mogu kačiti, lepiti i oslanjati  kao i različitih stalaka sa ramovima o čemu se možete detaljnije informisati na našem sajtu.

Za pomoć, pitanja ili porudžbine možete nas kontaktirati na [email protected] ili telefon 0604421810