Cenovnici i ramovi za pekare

Cenovnici i ramovi za pekare

U pekarama se cene mogu istaći korišćenjem različitih tipova cenovnika i načina postavljanja.

Da bismo potencijalnim kupcima olakšali izbor optimalnog rešenja, predstavićemo nekoliko karakterističnih rešenja sa različitim tipovima cenovnika.

1. Cenovnik folija (crna piši-briši folija za cene) - CF

Cenovnik-crna folija piši-briši je pogodan za česte promene cena jer se natpis ispisuje kreda flomasterom na vodenoj bazi a uklanja se brisanjem vlažnim sunđereom.

Folija je izrađena od polipropilena debljine 0,8mm, što obezbeđuje dovoljnu krutost prilikom kačenja.

Standardne dimenzije su u formatima: A6(148×104 mm), A7(104×74 mm), A8 (74×52 mm).

Za veće porudžbine mogu se izraditi i u demenzijama po želji.

Za postavljanje ovih cenovnika u vitrinama najčešće se koristi oslonac ORF koji se kači na tacne i ogradice, ili oslonac stopa OSTF koja se postavlja ispred proizvoda ili ispod tacni.

Pored gore pomenutih oslonaca, cenovnik folija se može postavljati i sa sledećim osloncima:

– oslonac M-OM, pogodan za nisko postavljanje cenovnika ispred proizvoda

– oslonac drveni-OD, efektan oslonac/dodatak koji se veoma lepo uklapa kako u rustičnim tako i u moderno opremljenim maloprodajnim objektima.

Detaljnije informacije o ostalim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

2. Cenovnik kartica (crna kartica piši-briši za cene) - K1, K2

Cenovnik kartica piši-briši je pogodan za česte promene cena jer se natpis ispisuje kreda flomasterom na vodenoj bazi, a uklanja se brisanjem vlažnim sunđereom.

Izrađena je od tvrde crne plastike debljine 1,2 mm sa zaobljenim ćoškovima.

Kartica se uvlači u odgovarajući prihvat na dodatcima za postavljanje što obezbeđuje čvrsto i ravno držanje same kartice.

Dimenzije kartica su: K1(95×65 mm) i K2(81×53 mm).

Za postavljanje ovih cenovnika u vitrinama najčešće se koristi oslonac ORK  koji se kači na tacne i ogradice, ili oslonac stopa OSTK  koji se postavlja ispred proizvoda ili ispod tacni.

Pored gore pomenutih oslonaca, cenovnik kartica se može postavljati i sa sledećim osloncima:

– oslonac M-OM, pogodan za nisko postavljanje cenovnika ispred proizvoda

– oslonac drveni-OD, efektan oslonac/dodatak koji se veoma lepo uklapa kako u rustičnim tako i u moderno opremljenim maloprodajnim objektima.

Detaljnije informacije o ostalim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

3. Oslonac velika štipaljka za cene - OVSF

Oslonac štipaljka pogodan je za kačenje cenovnika na gajbe, ograde, šipke i posude debljine od 10 do 25mm.

Cena se može istaći uz pomoć crne folije (na kojoj se cena proizvoda ispisuje tečnim kreda flomasterima), ili na papirnoj etiketi.

Dimenzije prihvata za foliju/etiketu su 50x10mm, što omogućuje kvalitetno držanje i većih formata folija ili etiketa debljine do 1mm.

Položaj folije/etikete u odnosu na štipaljku može se podešavati okretanjem u svim pravcima. 

Detaljnije informacije o ostalim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

4. Cenovnik ram formata A7, A8, i A9 - CRA7, CRA8. CRA9

Cenovnik ram se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Naziv i cena proizvoda mogu se istaći na papirnoj etiketi koja se stavlja u duplu antirefleks foliju ili ispisati kreda flomasterima na crnoj foliji.

Široka lepeza dodataka za oslanjanje i kačenje (oslonaca) će omogućiti zadovoljenje različitih potreba prilikom isticanja cena.

Formati papira/ folije su : A7(108x72mm), A8(72x54mm), A9(54x36mm)

Cenovnik ram može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira. Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OG, oslonac G, omogućava kačenje na korpice, ogradice, police ili samostalno oslanjanje na podlogu.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST3 niska (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm).

– OL, oslonac L, omogućava postavljanje cenovnika oslanjanjem na površinu (policu, sto…)

Detaljnije informacije o ostalim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

5. Cenovnik kasetni etiketa - CK1E

Cenovnik kasetni 1 etiketa se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Etiketa sa nazivom i cenom se stavlja u providnu prednju pločicu a potom uvlači u poleđinu.

Široka lepeza dodataka za oslanjanje i kačenje (oslonaca) će omogućiti zadovoljenje različitih potreba prilikom isticanja cena.

Format papira je 72x54mm.

Cenovnik kasetni etiketa može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira. Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OG, oslonac G, omogućava kačenje na korpice, ogradice, police ili samostalno oslanjanje na podlogu.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST3 niska (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm).

– OL, oslonac L, omogućava postavljanje cenovnika oslanjanjem na površinu (policu, sto…)

Detaljnije informacije o mogućim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

6. Cenovnik kasetni etiketa brojevi - CK1EB

Cenovnik kasetni 1 etiketa brojevi se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Etiketa sa nazivom stavlja se u gornji deo providne poločice a cena se formira presavijanjem plastičnih traka sa brojevima i uvlačenjem u odgovarajuće polje u donjem delu pločice koja se potom uvlači u poleđinu.

Široka lepeza dodataka za oslanjanje i kačenje (oslonaca) će omogućiti zadovoljenje različitih potreba prilikom isticanja cena.

Cenovnik kasetni etiketa brojevi može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira. Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OG, oslonac G, omogućava kačenje na korpice, ogradice, police ili samostalno oslanjanje na podlogu.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST3 niska (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm).

– OL, oslonac L, omogućava postavljanje cenovnika oslanjanjem na površinu (policu, sto…)

Detaljnije informacije o mogućim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

U svrhu isiticanja cena i poruka kupcima koriste se i drugi formati i vrste ramova koji se mogu kačiti, lepiti i oslanjati  kao i različitih stalaka sa ramovima o čemu se možete detaljnije informisati na našem sajtu.

Za pomoć, pitanja ili porudžbine možete nas kontaktirati na office@politeh-plastic.com ili telefon 0604421810