Cenovnici i ramovi za mesare

Cenovnici i ramovi za mesare

U mesarama se cene mogu istaći korišćenjem različitih tipova cenovnika i načina postavljanja.

Da bismo potencijalnim kupcima olakšali izbor optimalnog rešenja, predstavićemo nekoliko karakterističnih rešenja sa različitim tipovima cenovnika.

1. Cenovnik ram formata A7, A8 i A9 - CRA7, CRA8, CRA9

Cenovnik ram se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Naziv i cena proizvoda mogu se istaći na papirnoj etiketi koja se stavlja u duplu antirefleks foliju ili ispisati kreda flomasterima na crnoj foliji.

Formati papira/ folije su : A7(108x72mm), A8(72x54mm), A9(54x36mm)

Cenovnik ram može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira. Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i slično.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.
Najčešće se koristi OST3 niska stopa (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm) visoka stopa.

– OI, oslonac igla, omogućava isticanje cenovnika ubadanjem prokronske iglice u sam proizvod.

– OP, oslonac prsten pogodan je za isticanje cena na suhomesnatim proizvodima.
Prečnici prstena su: 3cm, 4,5cm, 6cm, 9cm,12cm

– UP, univerzalni prsten prečnika od 3cm do 12cm, zbog velikog raspona pogodan je za primenu na različitim vrstama suhomesnatih proizvoda

Detaljnije informacije o ostalim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

2. Cenovnik kasetni 1 etiketa - CK1E

Cenovnik kasetni 1 etiketa se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Etiketa sa nazivom i cenom se stavlja u providnu prednju pločicu a potom uvlači u poleđinu.

Format papira je 72x54mm.

Cenovnik kasetni etiketa može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira.
Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.
Najčešće se koristi OST3 niska stopa(visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm) visoka stopa.

– OI, oslonac igla, omogućava isticanje cenovnika ubadanjem prokronske iglice u sam proizvod.

– OP, oslonac prsten pogodan je za isticanje cena na suhomesnatim proizvodima.
Prečnici prstena: 3cm, 4,5cm, 6cm, 9cm,12cm

– UP, univerzalni prsten prečnika od 3cm do 12cm, zbog velikog raspona pogodan je za primenu na različitim vrstama suhomesnatih proizvoda

Detaljnije informacije o mogućim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

3. Cenovnik kasetni 1 etiketa brojevi - CK1EB

Cenovnik kasetni 1 etiketa brojevi se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda.

Etiketa sa nazivom stavlja se u gornji deo providne poločice a cena se formira presavijanjem plastičnih traka sa brojevima i uvlačenjem u odgovarajuće polje u donjem delu pločice koja se potom uvlači u poleđinu.

Cenovnik kasetni etiketa brojevi može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira.
Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST3 niska stopa (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm) visoka stopa.

– OI, oslonac igla, omogućava isticanje cenovnika ubadanjem prokronske iglice u sam proizvod.

– OP, oslonac prsten pogodan je za isticanje cena na suhomesnatim proizvodima.
Prečnici prstena: 3cm, 4,5cm, 6cm, 9cm,12cm

– UP, univerzalni prsten prečnika od 3cm do 12cm, zbog velikog raspona pogodan je za primenu na različitim vrstama suhomesnatih proizvoda

Detaljnije informacije o mogućim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

4. Cenovnik displej - CD

Cenovnik dispej je elegantno rešenje koje omogućava obostranu vidljivost cena/šifra.

Pogodan je za isticanje cena prehrambenih proizvoda u vitrinama.

Etiketa sa potrebnim podacima se uvlači sa gornje strane cenovnika, a prilikom vađenja etiketa se izgura preko otvora sa zadnje strane.

Format papira (etikete) je 78x46mm

Cenovnik displej može se postavljati na više načina u zavisnosti od oslonca/dodatka koji se na njega montira. Neki od najčešće primenjenih oslonaca su:

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih. 
Najčešće se koristi OST3 niska stopa(visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm) visoka stopa.

– OP, oslonac prsten pogodan je za isticanje cena na suhomesnatim proizvodima.
Prečnici prstena: 3cm, 4,5cm, 6cm, 9cm,12cm

– UP, univerzalni prsten prečnika od 3cm do 12cm, zbog velikog raspona pogodan je za primenu na različitim vrstama suhomesnatih proizvoda

Detaljnije informacije o mogućim rešenjima za isticanje ovih cenovnika možete pogledati OVDE.

U svrhu isiticanja cena i poruka kupcima koriste se i drugi formati i vrste ramova koji se mogu kačiti, lepiti i oslanjati  kao i različitih stalaka sa ramovima o čemu se možete detaljnije informisati na našem sajtu.

Za pomoć, pitanja ili porudžbine možete nas kontaktirati na office@politeh-plastic.com ili telefon 0604421810