Cenovnici i ramovi za mesare

Cenovnici i ramovi za mesare

Firma Politeh bavi se izradom proizvoda za isticanje cena i reklamnih poruka.

Asortiman proizvoda čine cenovniciramovi za cenovnike kao i razni tipovi držačaoslonaca i stalaka čijim se kombinovanjem mogu zadovoljiti najrazličitije potrebe i namene, od maloprodanjih objekata pa do supermarketa.

U mesarama se cene mogu istaći korišćenjem različitih tipova cenovnika i načina postavljanja.

Neki od najčešće primenjivih cenovnika u mesarama su:

1. Cenovnik ram formata A7, A8 i A9 (CRA7, CRA8 i CRA9)

Cenovnik ram se najčešće primenjuje u rashladnim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih proizvoda. Naziv i cena proizvoda mogu se istaći na papirnoj etiketi koja se stavlja u duplu antirefleks foliju ili ispisati kreda flomasterima na crnoj foliji.

Formati papira (etikete)/ folije su : A7(108x72mm), A8(72x54mm), A9(54x36mm).

2. Cenovnik kasetni 1 etiketa (CK1E)

Cenovnik kasetni 1 se najčešće primenjuje u rashladnim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih proizvoda.

Etiketa sa nazivom i cenom se stavlja u providnu prednju pločicu a potom uvlači u poleđinu.

Format papira (etikete) je 72x52mm.

3. Cenovnik kasetni 1 etiketa brojevi (CK1EB)

Etiketa sa nazivom stavlja se u gornji deo providne pločice, a cena se formira presavijanjem plastičnih traka sa brojevima (0-9) i uvlačenjem u odgovarajuće polje u donjem delu pločice koja se potom uvlači u poleđinu.

Format papira (etikete) je 72x27mm.

4. Cenovnik displej (CD)

Cenovnik dispej je elegantno rešenje koje omogućava obostranu vidljivost cena/šifra. Pogodan je za isticanje cena prehrambenih proizvoda u vitrinama.

Etiketa sa potrebnim podacima se uvlači sa gornje strane cenovnika, a prilikom vađenja etiketa se izgura preko otvora sa zadnje strane.

Format papira (etikete) je 78x46mm

Dodaci (oslonci) za cenovnike tipa 1, 2, 3 i 4:

Svi navedeni tipovi cenovnika mogu se postavljati na više načina u zavisnosti od dodatka koji se na njih montiraju.

– OR, oslonac R sa zglobno podesivim nagibom, omogućava kačenje na posude, korpe, ogradice i sl.

– OST, oslonac stopa, omogućava postavljanje cenovnika zavlačenjem stope ispod tacni, posuda ili ispred istih.  Najčešće se koristi OST niska (visina kačenja cenovnika 3cm) i OST10 (visina kačenja cenovnika 10cm).

– OI, oslonac igla, omogućava isticanje cenovnika ubadanjem prokronske iglice u sam proizvod.

– OP, oslonac prsten prečnika: 3cm, 4,5cm, 6cm, 9cm, 12cm

– UP, univerzalni prsten prečnika od 3cm do 12cm

U svrhu isiticanja cena i poruka kupcima koriste se i drugi formati i vrste ramova koji se mogu kačiti, lepiti i oslanjati  kao i različitih stalaka sa ramovima o čemu se možete detaljnije informisati na našem sajtu.

Za pomoć, pitanja ili porudžbine možete nas kontaktirati na [email protected] ili telefon 0604421810