Cenovnik kartica (K1, K2)

Cenovnik kartica pogodan je za isticanje cena pekarskih proizvoda, voća i povrća. Kartica je izrađena od brizgane ABS plastike debljine 1mm, što omogućava veću čvrstinu i bolji vizuelni efekat. Natpisi se ispisuju kreda flomasterima na vodenoj bazi, koje takođe imamo u ponudi. Zbog mogućnosti brze i lake promene natpisa, cenovnik kartica je pogodan za primenu u slučajevima česte promene cena.

Cenovnik kartica (K1, K2)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa R osloncem (ORMK, ORVK)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa stopom (OSTK)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa M osloncem (OMK)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa metalnom stopom sa prihvatom za karticu (OSTKM)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa iglom sa prihvatom za karticu (OIK)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa stopom sa visokim prihvatom za karticu (OSTVK)

Cenovnik kartica (K1, K2) sa drvenim osloncem (ODK)