Cenovnik kasetni 1

Cenovnik kasetni 1 se najčešće primenjuje u rashladnim i toplim vitrinama za isticanje cena suhomesnatih i pekarskih proizvoda, kao i na odeljenjima voća i povrća.

Etiketa sa nazivom stavlja se u gornji deo providne poločice, a cena se formira presavijanjem plastičnih traka sa brojevima i uvlačenjem u odgovarajuće polje u donjem delu pločice koja se potom uvlači u poleđinu. Široka lepeza dodataka za oslanjanje i kačenje (oslonaca) će omogućiti zadovoljenje različitih potreba prilikom isticanja cena.

Cenovnik kasetni 1 etiketa (CK1E)

Cenovnik kasetni 1 etiketa brojevi (CK1EB)

Cenovnik kasetni 1 brojevi (CK1B)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa stopom (OST3)

Cenovnik kasetni 1 Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa stopom i distancerom od 10cm (OST10)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa stopom i distancerom od 20cm (OST20)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa malim R osloncem (ORM3)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa malim R osloncem i distancerom od 10cm (ORM10)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa malim R osloncem i distancerom od 20cm (ORM20)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa velikim R osloncem (ORV3)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa mač osloncem (OM)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa malim, srednjim i velikim prstenom (OP3, OP6, OP9)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa G osloncem (OG)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa igla osloncem (OI)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa L osloncem (OL)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa osloncem kočićem za led (OK)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa T osloncem (OT)

Cenovnik kasetni 1 (CK1) sa A osloncem (OA)