Okretni (lepeza) ramovi

Stalak stoni sa 5 ramova (SS5A4)

Stalak stoni sa 10 ramova (SS10A4)

Nosač zidni za pet okretnih A4 ramova (DZ5A4)

Stalak teleskopski sa pet okretnih ramova (ST5A4)

Folije za okretne (lepeza) ramove