Ram displej A5/3 (RDA5/3)

/

Ram displej A5/3 se primenjuje za isticanje cena ili akcione ponude kačenjem na police, gajbe ili oslanjanjem na sam proizvod ili podlogu ispred proizvoda

Ram displej A5/3 (RDA5/3)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa osloncem spiralom (OSPI)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa osloncem spajalicom (OSI)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa osloncem R sa držačem rama (ORDR)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa malim R osloncem (ORM3)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa A osloncem (OA)

Ram displej A5/3 (RDA5/3) sa G osloncem (OG)