Magnetni držači banera

Magnetni držač banera viseći (MDBV)

Magnetni držač banera “G” (MDBG)

Magnetni držač banera “T” (MDBT)

Magnetni držač banera sa štipaljkom (MDBS)