Cenovnik displej (CD)

Cenovnik dispej je elegantno rešenje koje omogućava obostranu vidljivost cena/šifra. Pogodan je za isticanje cena prehrambenih proizvoda u vitrinama, tehničke robe i drugo. Etiketa (78x46mm) sa potrebnim podacima se uvlači sa gornje strane cenovnika, a prilikom vađenja etiketa se izgura preko otvora sa zadnje strane.

Cenovnik displej (CD) sa osloncem R malim okretnim (ORMOD)

Cenovnik displej (CD) sa prstenom (OPD3, OPD45, OPD6, OPD9, OPD12, OPDU)

Cenovnik displej (CD) sa malom štipaljkom (OMSD)

Cenovnik displej (CD) sa okretnom stopom (OSTD)

Cenovnik displej (CD) sa velikom štipaljkom (OVSD)