Ram displej A4/3 (RDA4/3)

Ram displej A4/3 se primenjuje za isticanje cena ili akcione ponude kačenjem na police, gajbe ili oslanjanjem na sam proizvod ili podlogu ispred proizvoda.

Ram displej A4/3 (RDA4/3)

Ram displej A4/3 (RDA4/3) sa osloncem spiralom (OSP)

Ram displej A4/3 (RDA4/3) sa osloncem spajalicom (OSO)

Ram displej A4/3 (RDA4/3) sa R osloncem sa držačem rama (ORDR)