Cenovnik kasetni 2

Cenovnik kasetni 2 se najčešće koristi za isticanje cena na odeljenjima voća i povrća.

Etiketa sa nazivom i cenom se stavlja u providnu prednju pločicu a potom uvlači u poleđinu.

Cenovnik kasetni 2 etiketa (CK2E)

Cenovnik kasetni 2 etiketa brojevi (CK2EB)

Cenovnik kasetni 2 (CK2) sa G osloncem (OG)

Cenovnik kasetni 2 (CK2) sa A osloncem (OA)

Cenovnik kasetni 2 (CK2) sa malim R osloncem (ORM3)

Cenovnik kasetni 2 (CK2) sa velikim R osloncem (ORV)